CO2 gegevens

Te Pas Bouw is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.


Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.

Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Te Pas Bouw is in 2011 uitgekomen op een totaal van 384 ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder).

 

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van elektriciteit. Dit wordt o.a. verklaard door het gebruik op de bouw, zoals torenkranen, verwarmen van keten, verwarmen en gebruik van het kantoor enz.

 

In 2010 was de uitstoot gelijk aan 400 ton CO2. Deze hogere uitstoot is vooral toe te schrijven aan grotere bouwplaatsen die geografisch verder weg gelegen waren.

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Te Pas Bouw een CO2-reductie doelstelling van 5% per gerealiseerde € omzet in 2012 ten opzichte van het basisjaar 2010.


In 2012 zet Te Pas Bouw zich in om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te realiseren:

  • Introduceren nieuwe rijden.
  • Minder papierverbruik nastreven door bijvoorbeeld dubbelzijdig printen.
  • Promoten 14% en 20% bijtelling lease auto’s.
  • Streven naar minder afval.

 

Duurzaamheid in projecten

Te Pas bouw heeft in 2011 een tweetal bijzonder duurzame projecten gerealiseerd:

 

In Enschede zijn voor woningbouw corporatie De Woonplaats 211 woningen gerealiseerd in de wijk Velve Lindenhof. Project omvat een gedeelte passief woningen en woningen met een EPC van 0.4 of minder. Meer informatie is te vinden via deze link.

 

In Hardenberg is een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. Dit is het duurzamste gemeentehuis van Nederland. Klik op deze link voor meer informatie.

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Dinand van den Berg, 053-4330410, dvdberg@tepasbouw.nl

CO2-emissie CO2 gegevens

CO2-emissie Bouw en Vastgoed Nederland

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over Bouw en Vastgoed Nederland en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+