HomeKleinbouw en Onderhoud

Kleinbouw en onderhoud

Bij de realisatie van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw komt heel wat kijken. Dat geldt ook voor bouwactiviteiten aan bestaande bouw, zoals onderhoud, renovatie en kleinschalige nieuwbouw / verbouw. Deze specialistische activiteiten vragen méér dan stenen stapelen alleen. Ze vereisen allround vakmanschap. Intensief overleg en korte communicatielijnen. Snelle inzet en flexibiliteit. En bovenal oog voor de belangen van bewoners en gebruikers. Daarom hebben wij deze activiteiten ondergebracht onder een gespecialiseerde afdeling: "Kleinbouw en onderhoud".

68-183.jpg

Onderhoud

Kleinbouw en onderhoud pleegt regelmatig onderhoud aan het onroerend goed voor woningcorporaties, beleggers, pensioenfondsen, verzekeraars, makelaars, bedrijven en particulieren. Voorop staat dat we huurders, bewoners, gebruikers of een productieproces zo min mogelijk hinderen. Daarom besteden we in het voortraject veel aandacht aan overlastbeperkende maatregelen en vindt intensief overleg plaats met opdrachtgever en gebruiker. Wij bieden méér dan onderhoud, zeker wanneer wij de volledige regie voeren over een project. U kunt rekenen op zorgeloosheid en zekerheid. De onderhoudsactiviteiten kunnen tegen vooraf afgesproken tijdslijnen worden uitgevoerd. Onder onze regievoering kunnen alle activiteiten naadloos op elkaar worden afgestemd. Op die manier weet u zeker dat het onderhoud exact volgens planning en overeengekomen budget wordt uitgevoerd. Daarmee bent u verzekerd van financiële zekerheid en volledige beheersbaarheid van het proces.

Renovatie

Renovatie vereist doorgaans een combinatie van verschillende disciplines. We beschikken over specialisten op elk noodzakelijk gebied. Ervaren vakmensen die op de hoogte zijn van alle nieuwe bouwontwikkelingen, maar die eveneens kennis hebben van specifieke bouwmethoden, -vaardigheden en -materialen uit het verleden.

Verbouw en kleinschalige nieuwbouw

Kleinbouw en onderhoud heeft een ruime ervaring in het verbouwen van woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Wij staan garant voor de perfecte afhandeling van uw nieuwbouw- of uitbreidingswensen. Onze opdrachtgevers hebben te maken met één contactpersoon die het project begeleidt vanaf de offerte tot de oplevering.

24-uurs service

Altijd en overal paraat. Goossen Te Pas Bouw bouwt voor gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, overheden, sportorganisaties en particulieren. Een divers gezelschap, maar allemaal stellen ze dezelfde eisen aan hun vastgoed: het dient in optimale staat te verkeren en te allen tijde te beantwoorden aan de eisen en wensen van de gebruikers. De afdeling Kleinbouw en onderhoud kan daarvoor zorgen. Jaar in jaar uit, zeven dagen in de week, 24 uur per dag.

+