HomeNieuws Werkzaamheden verbinding nieuwbouw MST met binnenstad Enschede

Werkzaamheden verbinding nieuwbouw MST met binnenstad Enschede

Actueel

 

Er zijn op het nieuw te realiseren
Koningsplein voor de hoofdingang van het nieuwe MST al heel wat werkzaamheden
verricht voor de realisatie van de ondergrondse verbinding tussen de binnenstad
en het nieuwe MST. De enorme kuil in het bovendek zal niemand ontgaan zijn.

 

Wij informeren u graag over de huidige
stand van zaken van de werkzaamheden en de planning voor de aankomende periode.

 

De kabels en leidingen zijn omgelegd door
de gemeente. De bovenlaag is ontgraven en de damwanden zijn inmiddels geplaatst.
Tot en met week 18 vinden er betonwerkzaamheden plaats ten behoeve van het
betondek. Daarna wordt er op het bovendek asfalt aangebracht, zodat de bocht in
de Koningstraat en Beltstraat weer berijdbaar is.

 

Ook ondergronds bij de westelijke uitrit
van de Van Heekparkeergarage is al een heel lang pad uitgegraven waar het tapis
roulant (rolpad) overheen komt te liggen. Via dit rolpad bereiken patiënten en
bezoekers straks een stijgpunt waarmee ze in de centrale hal van het MST terecht
komen.

 

In week 22 tot en met 51 vinden er nog meer
ondergrondse werkzaamheden plaats voor het realiseren van de tunnel. Dan wordt
het Koningsplein afgesloten om kabels en leidingen om te leggen en starten de
heiwerkzaamheden voor de damwanden van het tweede deel van de tunnel (onder het
Koningsplein). In open bouw wordt het betonwerk voor de tweede fase gemaakt en
wordt de grond onder het eerste deel ontgraven. Onder andere wordt er dan ook
een doorbraak gemaakt. HET moment waarop de verbinding van het nieuwe MST met
de binnenstad een feit is. Wij houden u natuurlijk van dit alles op de hoogte.Tunnel Mst
+