HomeProjecten Zorginstelling Dimence

Zorginstelling Dimence

Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010 (bestaande uit Kondor Wessels Projecten en Dura Vermeer Bouw Hengelo) ontwikkelt samen met Dimence de nieuwe huisvesting in Almelo. Goossen Te Pas Bouw en Dura Vermeer Bouw Hengelo zullen zorgen voor de realisatie van het gebouw.

Werk- en zorgprocessen zijn leidend

Uniek bij deze nieuwbouw is dat werk- en zorgprocessen leidend zijn voor het ontwerp van het gebouw. De betrokken partners willen een (werk)omgeving creëren die aangenaam is voor medewerkers en patiënten.
Het gebouw moet ruimte bieden voor ontmoeten en kennisdelen en ondersteunt de zorgverlening optimaal. De inrichting van het gebouw doet recht aan de diversiteit van de patiëntenpopulatie en vervult een maatschappelijke functie voor de wijk.

“Vooroplopen in kwaliteit van zorg”

Dimence: "We verlenen onze zorg momenteel op verschillende locaties in Almelo en Hardenberg. Met de vervangende nieuwbouw willen wij onze patiënten en cliënten voorzien van de best mogelijke omgeving. We willen voorop lopen in de kwaliteit van zorg aan patiënt en cliënten".
"Dat maakt dat we gebouwen willen hebben die modern zijn, goed toegankelijk en een helende omgeving bieden aan de patiënt. Verder willen we graag dat het maatschappelijke karakter van onze dienstverlening uitgebreid terugkomt in ons gebouw. In de huidige gebouwen is dit niet te realiseren."

Goed bereikbaar

Het nieuwe gebouw komt in het Westerdokgebied in Almelo, op locatie De Grenzen - Haven Noordzijde. De kavel heeft een oppervlakte van circa 6.858 m2. Het bruto vloeroppervlakte van het gebouw zal 10.600 m2 bedragen. Het gebouw komt zeer gunstig te liggen ten opzichte van het openbaar vervoer.
Het NS- en busstation liggen op circa 150 meter afstand. Voor eigen personeel en de hulpdiensten zal op eigen terrein een parkeermogelijkheid worden gemaakt van 30 tot 40 plaatsen. In de nabijheid zullen 90 plaatsen gebruikt gaan worden in de door de gemeente Almelo nog te bouwen parkeergarage.

 

 

Rondleiding Westerdok

Kijk hier voor een 3D bezichtiging van de nieuwbouw Westerdok

"Wij zijn samen met patiënten, medewerkers, bouwers, projectontwikkelaars en architecten in staat geweest een gebouw neer te zetten dat past bij het huidige en toekomstige ggz-landschap"

Ernst Klunder (voorzitter raad van bestuur stichting Dimence Groep)

Feiten & cijfers

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Westerdok Winning Workplace Award 2015

Actueel

Op 10 november is de Winning Workplace Award uitgereikt. Dimence groep is winnaar geworden met het gebouw Westerdok.

Opening Westerdok Almelo

Actueel

Het nieuwe pand Westerdok is op 18 juni officieel geopend. Vier stichtingen van de Dimence Groep verlenen vanuit Westerdok...

Realisatieovereenkomst zorginstelling Dimence getekend

Actueel

Zorginstelling Dimence en Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010, bestaande uit Kondor Wessels Projecten en Dura Vermeer Bouw...

+